Lesebok a og lesebok b

Her kan du lese mer om pedagogikken som er grunnmuren i leseverket vårt.

 

Lesebok a og Lesebok b er et godt verktøy for den første leseopplæringen. Mange lærere har gitt oss tilbakemeldinger som bekrefter dette.

Vi innfører bokstavene systematisk og har fonologisk lesemetode som grunnleggende prinsipp.
Vi tar i tillegg i bruk ordbilder, av hensyn til innholdet i tekstene. Ordbildene står i ramme og er ment å brukes til helordslesing.

Prinsippet om repetert lesing er gjennomgående i tekstene.

Illustrasjonene utfyller tekstene og hjelper elevene til å forstå innholdet i det de leser. Illustrasjonene understøtter på den måten  begrepslæringen.

Fortellinger som går over 4 sider, appellerer til å lese videre, finne ut “hvordan det går”.

Hver side har tekster på 3 ulike nivå. Del 1 og 2 inneholder kun de bokstavene elevene har lært. Elever som ikke kunne lese før skolestart, vil få mye lesetrening ved å lese nivå 1 og 2 eller bare den ene av disse. Tekst 3 har alle bokstavene i bruk og er tenkt for de som allerede kan lese. Vi håper bøkene kan bidra til at det blir enkelt å differensiere leseopplæringen og enkelt å lære å lese!

Det er 4 sider tekst pr. bokstav som innføres. Dette er nok stoff til at elevene kan ha 1 side i lekse til hver dag i uka.  Mengde og vanskegrad kan tilpasses den enkelte elev. Tanken er at lærer skal slippe å lete etter stoff i andre bøker. Og kanskje enda viktigere: Elevene slipper løsbladsystem!

Lesebok a starter med 4 sider  “myldrebilder” i forhold til bokstavene s-i-l-o. Fra og med bokstaven r har vi bygget opp enkle tekster på 3 ulike nivå. Tekstene er bygget opp med en jevn progresjon, både i forhold til vanskegrad og antall ord på hver side.
Lesebok b er fortsettelse av lesebok a og passer derfor best for elever som har lært en del bokstaver.