Lesekompetanse er nøkkelen til suksess både på skolen og senere i livet, for å kunne delta i arbeidslivet, i samfunnet og i det sosiale livet (Oppsummering av Pisa 2006).

 

 

 

Her får du mer informasjon om hvordan de tre ulike nivåene er bygget opp.

Nivå 1:
Her får eleven øvelse i å lese de bokstavlydene vi har gjennomgått, samt stavelser
på to og tre bokstaver. Daglig repetisjon av bokstavlydene (fonemene), er
avgjørende viktig for å oppnå automatisert bokstavkunnskap.

Nivå 2:
Dette nivået har enkle og korte setninger og ord, med kun de bokstavene som er
gjennomgått. Elevene møter de samme ordene mange ganger og vil dermed
kunne øke lesetempoet. Målet er at de skal gjenkjenne ordene, og dermed kunne
”avfotografere” dem (ortografisk lesing), uten å stave seg fram.

Nivå 3:
Nivå 3 har alle bokstavene i bruk. Også her har vi prøvd å unngå de mest komplekse
og lange ordene. Vi håper tekstene kan appellere både til de som kan lese flytende
og de som gjerne vil strekke seg fra nivå 2 til nivå 3.

Leseteknikk/ sammenbinding av lyder:
Lærer må modellere hvordan vi synger lydene sammen til ord ( s-o-l). Elever som
hakker opp lydene, bør få ekstra veiledning. Det er også viktig at eleven ikke leser
inni seg før de uttaler ordet.

Forståelse:
Lesing er å forstå det som står skrevet. Nøkkelen til god forståelse, er den automatiserte avkodingen.

Vi håper våre tekster kan skape leseglede og iver etter å lese mer.

Ordbilder:
Vi har satt noen ordbilder inn i ramme. Dette er ord som avviker fra det elevene har
lært, eller ord som er komplekse. Rammen er et signal til lærer om å forklare og øve
sammen med elevene. Ordbildene kan leses som helord.

Progresjon og rekkefølge på bokstavinnlæringen:
Tekstene har en stigende progresjon både når det gjelder omfang og vanskegrad.
Tekster merket med * og ** er tekster til repetisjon.
Lesebok a innfører bokstaver i denne rekkefølgen:
s, i, l, o, r, e, m, a, n, u* **, å, f*, ø, b*. Resten av bokstavene i alfabetet innføres i lesebok b.
Bokstavene c, q, w, x og z er ikke tatt med.

Lykke til med et viktig oppdrag!

Målfrid og Anne