Lesebøkene er i utgangspunktet laget til bruk ved bokstavinnlæringen i 1. klasse. Lesebøkene ble til, fordi vi opplevde at elevene ikke fikk nok lesetrening det første skoleåret. Mangel på lesestoff ble en drivkraft til å lage tekster selv. Underveis i arbeidet opplevde vi at flere skoler tok materialet i bruk før det var ferdig. Dette var nyttig for oss. Vi hadde god nytte av konstruktive tilbakemeldinger fra kompetente leselærere! 

Etter en lang prosess og mye hardt arbeid, ble våre “hjemmelagde” tekster til Lesebok a og Lesebok b.


Lesebøkene er også et godt redskap i spesialundervisning og i arbeidet med elever som har norsk som andrespråk.

Lesebøkene er nå i bruk på mange
skoler fra nord til sør i landet vårt.

 

 Hvem er vi?

Vi er lærere ved Resahaugen skole på Jørpeland, i Strand kommune. Skolen har 450 elever på 1. – 4. trinn.

Du finner mail-adressene våre under menyen bestill.

 

Anne Øyen Gjerde 

Målfrid Valheim Rake