Lesebok a og Lesebok b

Velkommen til hjemmesiden vår!

 

Her presenteres leseverket som kan lette en lærers hverdag! Vi håper lesebøkene kan være til nytte og glede for mange.

Hilsen Anne og Målfrid

Lesebok a og Lesebok b er blitt til ut fra et følt behov i arbeidet med den første
leseopplæringen. Vi hadde bruk for tekster som gir rom for differensiering, både når
det gjelder vanskegrad og mengde.


Lesebøkene er delt inn i 3 ulike nivå. Lærer må tilpasse og markere hva og hvor mye
den enkelte elev skal lese. Noen elever kan ha bruk for å lese andre tekster i tillegg til
leseboka.

Lesebok a starter med flotte “myldrebilder”, der elevene kan finne ting i bildet og øve seg på å lytte etter første lyd i ordet, for eksempel s-s-s-o-l.

Her presenteres bokstavenes mystiske verden på en lettfattelig måte!

Her kan hver elev oppleve mestring og leseglede!

Leseverket vårt er i bruk både som ordinær lesebok i 1. klasse, i spesialundervisning og i forhold til elever med norsk som andrespråk.

Lesebok a innfører bokstavene i denne rekkefølgen:

s i l o r e m a n u å f ø b. De resterende bokstavene kommer i lesebok b.

Etter som vi innfører flere bokstaver, inneholder sidene mer og mer tekst.

Bokstavene kan presenteres i varierende tempo. Lesebøkene fungerer godt både ved innføring av en og flere bokstaver pr. uke:

En bokstav pr. uke:

Ved innføring av en bokstav pr. uke kan læreren følge bøkene side for side hele skoleåret. Sidene som er merket med stjerner (*) vil regulere pauser i bokstav presentasjonen. Elevene kan lese tekst 1-2 eller 3, etter hvilket nivå som passer best.

Denne framgangsmåten vil ofte bety at en del elever ikke får utnyttet tekstene på nivå 3 som selvstendig lesetrening. De kan lese tekst 3 sammen med en voksen eller lytte til at en voksen leser høyt. De kan med andre ord lett gå glipp av tekst 3 som systematisk og målrettet trening på avkoding og innholdsforståelse.

Innføring av en bokstav pr. uke vil være lett å administrere for læreren. Lesebøkene har en god “oppskrift” for systematisk gjennomgang av bokstavene og tekster som kan tilpasses til elevens kompetanse.

Klikk her for mer informasjon eller her for å bestille

Klikk her for mer informasjon eller her for å bestille

To eller flere bokstaver pr. uke:

Lesebøkene fungerer godt også ved innføring av to eller flere bokstaver pr. uke. Lærer må da administrere bruken av tekstene på en annen måte. Det kan være at elevene leser de 2 første sidene under hver bokstav, ved første gjennomgang og de 2 siste sidene når bokstavene repeteres.  Med andre ord får eleven lese både i a- og b-boka i 2 omganger. Vi har erfart at mange elever opplever at “dette var lett” og “nå kan jeg lese”, ved andre gjennomgang.

Vi håper lesebøkene gir rom for både variasjon og tilpasning til elevenes behov, ved innføring av en eller flere  bokstavene pr. uke. Det viktigste er at eleven får oppleve leseglede og mestringsfølelse.